ژل کابل مخابراتی

ژل کابل مخابراتی Cable Filling Compound

ماده ایی است با خصوصیات فیزیکی ژله ای و به رنگ سفید که در دمای محیط جامد است. این ماده عایق دی الکتریک بوده و در مقابل اکسید شدن مقاوم می‌باشد. دربین رشته سیم های کابل های مخابراتی تزریق می‌شود. جلوگیری از نفوذ آب به عنوان عایق رطوبتی و مقاومت در برابر اکسید شدن از علت های استفاده این ماده در ساخت کابل های مخابراتی می‌باشد.

 • شرایط حمل و نگهداری :
  • دور از نور مستقیم خورشید و ریزش باران نگه داری شود.
  • از قرار دادن بشکه های حاوی ژل کابل در مجاورت شعله مستقیم خودداری شود.
  • در محیط های بسته ایی که مواد اکسید کننده به صورت اشباع وجود دارد نگه داری نشود.
  • در صورتیکه محصول در محیط مرطوب و نمناک نگه داری می شود از بسته بندی نایلون استفاده گردد.
  • از چیدمان طبقاتی بیش از 3 بشکه بر روی هم خودداری گردد.

بسته بندی

بشکه نو فلزی 175 کیلویی در باز (رینگی)

کاربرد

 • انواع کابل های مخابراتی

Head Office

No. 5, 5th Floor, 1st. St.,
Gandhi Ave. ,Tehran ,Iran.

Factory

No. 403, East Zanbagh St.
Mahalat Industrial Complex
Mahalat, Iran

Tel: +9886 43236383 – 6
Fax.: +9886 33236387

E-mail

ceo{at}ariasepehrco.net
md{at}ariasepehrco.net