پارافین واکس جامد

پارافین واکس جامد Solid Paraffin Wax

پارافین یک ترکیب هیدروکربنی سیر شده است که در آن تمامی اتم‌های کربن موجود در مولکول، با پیوندهای ساده به یکدیگر متصل اند و پارافین‌ها یا هیدروکربن‌های پارافینی را آلکان نیز می‌گویند.  به عبارت دیگر مشخصه هیدروکربن‌های پارافینی، اتصال اتم های کربن بوسیله پیوندهای ساده است. سایر پیوندها نیز با اتم های هیدروژن، سیر شده اند.
فرمول عمومی پارافین ها CnH2n+2 است.

موارد مصرف
تولید شمع، کبریت سازی، صنایع ریخته گری، تولید روغن های ترانس و نساجی
صنایع آرایشی، بهداشتی و دارویی، تولید سموم کشاورزی و دفع آفات، پوشش های براق کننده، واکس، تولید پارچه و کاغذهای صنعتی ضد آب، مداد روغنی، مداد شمعی، پاستل روغنی، به عنوان درزگیر در قوطی و کنسرو و …
کاهنده اصطکاک در صنایع سیمان، عامل برای آماده‌سازی نمونه برای بافت شناسی، جلوگیری از اکسیداسیون بر روی سطح فولاد و آهن، اجزاء سازنده برای ساخت لغزندگی چوب های اسکی و …
مرطوب‌کننده ها در لوازم آرایش و لوازم آرایشی از قبیل وازلین
جوهر، مورد استفاده به عنوان پایه ای برای مرکب جامد برای پرینتر های حرارتی
صنایع لاستیک سازی، در ترکیبات لاستیکی برای جلوگیری از ترک خوردگی لاستیک
دافع رطوبت و گرد و غبار و پوشش کود و غیره

بسته بندی

کارتن شرینک شده 25 کیلویی

نوع

  • صنعتی
  • آرایشی
  • دارویی
  • کشاورزی

Head Office

No. 5, 5th Floor, 1st. St.,
Gandhi Ave. ,Tehran ,Iran.

Factory

No. 403, East Zanbagh St.
Mahalat Industrial Complex
Mahalat, Iran

Tel: +9886 43236383 – 6
Fax.: +9886 33236387

E-mail

ceo{at}ariasepehrco.net
md{at}ariasepehrco.net