شمع ژله ای

Candle Jelly

شمع ژله ای Candle Jelly

این محصول مخلوطی از هیدرو کربن های نیمه جامد است. که در ساخت شمع های ژله ای و تزئینی کاربرد دارد. این شرکت قادر به تولید شمع ژ له ایی با ویسکوزیته پایین و ویسکوزیته بالا می‌باشد. این محصول قادر به مخلوط شدن با مواد رنگین و معطر را نیز دارد. قابلیت تغییر شکل آسان و سوختن بدون دود از ویژگی های این محصول است.

 • شرایط حمل و نگهداری :
  • دور از نور مستقیم خورشید و ریزش باران نگه داری شود.
  • از قرار دادن بشکه های حاوی شمع ژله ای در مجاورت شعله مستقیم خودداری شود.
  • در محیط های بسته ایی که مواد اکسید کننده به صورت اشباع وجود دارد نگه داری نشود.
  • در صورتیکه محصول در محیط مرطوب و نمناک نگه داری می شود از بسته بندی نایلون استفاده گردد.
  • از چیدمان طبقاتی بیش از 3 بشکه بر روی هم خودداری گردد.

بسته بندی

بشکه نو فلزی 20 کیلویی در باز (رینگی)

کاربرد

 • انواع شمعهای تزئینی

Head Office

No. 5, 5th Floor, 1st. St.,
Gandhi Ave. ,Tehran ,Iran.

Factory

No. 403, East Zanbagh St.
Mahalat Industrial Complex
Mahalat, Iran

Tel: +9886 43236383 – 6
Fax.: +9886 33236387

E-mail

ceo{at}ariasepehrco.net
md{at}ariasepehrco.net