میکرو واکس

Microwax

میکرو واکس Micro Wax

میکرو واکس مخلوطي است از هیدروكربن هاي نيمه جامد استخراج شده از نفت كه مي تواند داراي جسم پايدار كننده اي باشد.  به صورت توده زرد كهربائي رنگ مي باشد كه پس از ذوب شدن خاصيت فلورسانس بسيار ناچيزي دارد و در قشر نازك شفاف است و تقريباَ بدون بو و طعم است.
میکرو واکس که برای تهیه وازلین و انواع مواد ارایش بکار می رود بايد كاملا خالص برنگ کرم تا زرد, بي بو, با احساس چربي در هنگام لمس كردن و كاملا سبك باشد به طوريكه در روي آب می ماند و در زير ميكروسكپ به شكل بلورهاي رمبيك و شفاف ديده مي‏شود كه اغلب زاويه دار است و گوشه‏هاي مخصوص آن در زير ميكروسكپ كاملا مشخص است. همچنین در آب و اسيدهاي رقيق و قليائي مطلقأ نامحلول است.

 • شرایط حمل و نگهداری :
  • دور از نور مستقیم خورشید و ریزش باران نگه داری شود.
  • از قرار دادن بشکه های حاوی میکرو واکس در مجاورت شعله مستقیم خودداری شود.
  • در محیط های بسته ایی که مواد اکسید کننده به صورت اشباع وجود دارد نگه داری نشود.
  • در صورتیکه محصول در محیط مرطوب و نمناک نگه داری می شود از بسته بندی نایلون استفاده گردد.
  • از چیدمان طبقاتی بیش از 3 بشکه بر روی هم خودداری گردد.

بسته بندی

بشکه نو 220 لیتری در باز (رینگی) یا کارتن 25 کیلویی

نوع

 • صنعتی
 • آرایشی
 • دارویی

Head Office

No. 5, 5th Floor, 1st. St.,
Gandhi Ave. ,Tehran ,Iran.

Factory

No. 403, East Zanbagh St.
Mahalat Industrial Complex
Mahalat, Iran

Tel: +9886 43236383 – 6
Fax.: +9886 33236387

E-mail

ceo{at}ariasepehrco.net
md{at}ariasepehrco.net